Nieuws

Twee nieuwe vormen van bedrijfsfinanciering

               

Achtergestelde leningen ter versterking van het garantievermogen met als doel groei en uitbreiding te financieren.

Doelgroepen zijn winstgevende ondernemingen, die minimaal 2 jaar bestaan, een minimale omzet van € 750.000,= realiseren en tenminste 5 FTE in dienst hebben. Uitgesloten sectoren zijn: “natte” horeca, financials en commercieel onroerend goed respectievelijk projectontwikkeling. Financieringsdoelen zijn groei en uitbreidingsfinancieringen voor vergroting van het werkkapitaal of voor investeringen. De minimale leningsomvang bedraagt € 250.000,=. De financieringen worden verstrekt als leningen met een looptijd variërend van 3 tot 7 jaar. Het betreft een aanvulling op bestaande bancaire financieringen. Het mag geen verliesfinanciering zijn of gebruikt worden voor herkapitalisatie, dividendbetalingen en aflossing van bestaande schulden.

Leasing van gebruikt materieel.

De minimale omvang van (her)financiering betreft € 50.000,=. Met name bedoelt voor zwaar materieel in de volgende sectoren:

– Transport, o.a. vrachtwagens.
– Bouwnijverheid, o.a. kranen en bouwmachines.
– Havenbedrijven, o.a. kranen, containers end.
– Grondverzet, o.a. bulldozers en graafmachines
– Agrarisch, o.a. tractoren, oogst en maaimachines.

De financiering kan zowel op bestaand materieel, bijvoorbeeld voor extra werkkapitaal, als op aan te kopen materieel, verstrekt worden.

Altenburg Bedrijfsadvies, Diepenbrockstraat 10, 5151 KE Drunen. E-mail. Tel. 06 55 76 49 05Tel. 06 55 76 49 05. Kvk 68127537. Algemene voorwaarden